نوکارتو

مطالب پیشنهادی از سراسر وب

» منظور از Corrigendum و Erratum چیست؟

منظور از Corrigendum و Erratum چیست؟

منظور از Corrigendum و Erratum چیست؟

همه مقالات منتشر شده مشمول فرآیند بررسی ویراستاری هستند که توسط ویراستار و تحت نظارت وی سازماندهی شده است. در صورتی که نویسندگان بخواهند پس از پذیرش، به مقاله خود مطلبی اضافه کنند، باید درخواست خود را به ویرایشگر ارسال کنند پس از آن محتوای جدید بررسی خواهد شد. اگر مطالب جدید اضافی به مقاله پذیرفته شده باشد، باید برای بررسی داوران به عنوان نسخه خطی جدید با ارجاع به نسخه اصلی ارسال شود. اگر مطالب جدید جایگزین محتوای اصلی مقاله پذیرفته شده باشد، سردبیر ممکن است انتشار یک erratum یا corrigendum را در نظر بگیرد. به عنوان یک قاعده کلی، ناشران برای خطای تولید (خطای معرفی شده در طول فرآیند انتشار) یک Erratum و برای خطای نویسنده یک Corrigendum صادر می‌کنند.

Corrigendum

Corrigendum، اسم، جمع: corrigenda به اصلاحات انجام شده در یک سند منتشر شده اشاره دارد. همچنین از لاتین مشتق شده است و یک فعل مرکب لاتین است که به معنای "درست کردن" است.

Corrigendum به تغییری در مقاله اشاره دارد که نویسنده بخواهد در هر زمانی پس از پذیرش آن را منتشر کند. نویسندگان باید با سردبیر ژورنال تماس بگیرند که تأثیر تغییر را مشخص می‌کند و در مورد اقدام مناسب تصمیم می‌گیرد. برای مثال الزویر تنها پس از دریافت تأییدیه و دستورالعمل‌های ویرایشگر، اصلاحیه‌ای را برای مقاله منتشر شده ایجاد می‌کند.

Corrigendum به متن یا مطالبی اطلاق می‌شود که قرار است از مطالب منتشر شده، یک سند قانونی یا یک برنامه رایانه ای کم شود. صورت جمع آن corrigenda است. Corrigenda معمولاً کلمات و عباراتی را که باید از متن حذف شوند فهرست می‌کند و کلمات و عبارات جایگزینی را که باید درج شود ارائه می‌دهد. کلمه corrigendum از کلمه لاتین corrigere به معنای تصحیح گرفته شده است

Erratum

Erratum، اسم، جمع: errata به عنوان خطا در یک اثر چاپ شده تعریف می‌شود. این کلمه مانند اکثر کلمات انگلیسی از لاتین مشتق شده است. تعریف دیگر این کلمه، تصحیح خطاهایی است که توسط ناشر به مقاله معرفی شده است.

erratum به تصحیح اشتباهات معرفی شده توسط ناشر به مقاله اشاره دارد. همه تغییرات ایجاد شده توسط ناشر در مرحله اثبات برای نویسنده برجسته می‌شود و هر گونه خطا به طور ایده آل توسط نویسنده شناسایی می‌شود و قبل از انتشار نهایی توسط ناشر تصحیح می‌شود.

Erratum به خطا در یک مطلب منتشر شده، یک سند قانونی یا یک برنامه رایانه ای اشاره دارد. صورت جمع آن errata است. معمولاً به کتابی که اخیراً منتشر شده است، اشتباهات به صورت صفحات درج شده یا در انتهای یک سند حقوقی حجیم اضافه می‌شود. این اصلاحات در چاپ بعدی اثر انجام خواهد شد. کلمه erratum از کلمه لاتین errare به معنی سرگردانی یا اشتباه گرفته شده است.[1, 2]

خلاصه

به طور خلاصه، erratum اشتباهی است در هر اثر چاپی قبل از انتشار که نیاز به تصحیح دارد، در حالی که corrigendum اصلاحی است که در اثر منتشر شده انجام شده است.

منابع

[1] M. Rezaeian, The Difference between Erratum and Corrigendum, Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences 14(11) (2016) 911-912.

[2] M. Dougherty, M. Dougherty, Publishing Corrections of the Scholarly Record: Some Test Cases, Correcting the Scholarly Record for Research Integrity: In the Aftermath of Plagiarism (2018) 153-195.


فرم ارسال نظر

  ساخت وبلاگ  


آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله


دو رپورتاژ سفارش بده یک رپورتاژ هدیه بگیر دو رپورتاژ سفارش بده یک رپورتاژ هدیه بگیر مشاهده