مطالب پیشنهادی از سراسر وب

» دلایل رد شدن مقالات علمی

علت های اصلی ریجکت مقالات چیست؟

دلایل عدم پذیرش مقاله:

1.        احتمال وجود سرقت علمی

2.        ناقص و ناکامل بودن محتوای مقاله

3.        وجود مشکلات فنی

4.        رعایت نکردن شیوه‌نامه‌های ژورنال

5.        وجود نقص و عدم هماهنگی میان بخش نتیجه و بخش‌های دیگر

6.        واضح نبودن جدول‌ها و شکل‌ها

7.        بسط‌دادن موضوعی تکراری که نمونه‌اش موجود است

8.        خسته‌کننده‌ بودن مقاله

9.        عدم هماهنگی در محتوا و سایر بخش‌ها

10.      دوربودن مقاله از اهداف ژورنال

11.      پرداختن به موضوع تکراری

12.      وجود نقص و مشکل در تحلیل داده‌ها

13.      غیر قابل‌درک ‌بودن مقاله

14.      بی‌کیفیت بودن زبان متن

15.      عدم اهمیت بین‌المللی

16.      ارسال همزمان مقاله به دیگر ژورنال‌ها

این ترتیب ممکن است با توجه به موضوع مقاله، ژورنال مورد نظر و سیاست‌های آن تغییر کند.


 

احتمال سرقت علمی: در صورتی که مقاله شما به نظر داوران بسیار شبیه به مقالات قبلی باشد و از جمله نتایج و مواردی که قبلاً منتشر شده‌اند استفاده کند، ممکن است به عنوان سرقت علمی در نظر گرفته شود و مقاله شما ریجکت شود.

ناقص و ناکامل بودن محتوای مقاله: اگر مقاله شما دارای محتوای ناقص یا ناکامل باشد و جزئیات مورد نیاز برای ارائه نتایج و تفسیرات کافی را ارایه ندهد، ممکن است ریجکت شود.

وجود مشکلات فنی: اگر مقاله مشکلات فنی مانند خطاها در تجهیزات آزمایشگاهی، روش‌های ناقص یا داده‌های ناهماهنگ داشته باشد، ممکن است مقاله ریجکت شود.

رعایت نکردن شیوه‌نامه‌های ژورنال: هر ژورنال شیوه‌نامه‌ای دارد که نحوه نگارش و ارسال مقالات را تعیین می‌کند. اگر مقاله با شیوه‌نامه ژورنال هماهنگی نداشته باشد، ممکن است ریجکت شود.

عدم همخوانی نتایج با بخش‌های دیگر: اگر نتایج و استنتاجات ارائه شده در مقاله با بخش‌های دیگر مانند مقدمه و روش‌ها همخوانی نداشته و هماهنگی وجود نداشته باشد، مقاله ممکن است ریجکت شود.

نقص و عدم وضوح جداول و شکل‌ها: اگر جداول و شکل‌های مرتبط با نتایج و داده‌های مقاله واضح و قابل فهم نباشند، ممکن است مقاله ریجکت شود. جداول و شکل‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که اطلاعات را به خوبی نشان دهند.

تکراری بودن موضوع: اگر مقاله به موضوعی پرداخته که قبلاً به طور کامل تحقیق و ارائه شده است و بیشتر به توسعه پرداخته باشد، ممکن است ریجکت شود.

جذابیت کم مقاله: اگر مقاله بیش از حد پراکنده یا تکراری باشد و برای خواننده معمولی یا حرفه ای، جذابیت کافی نداشته باشد، داوران ممکن است آن را ریجکت کنند.

عدم تطابق با اهداف ژورنال: اگر مقاله تاکید خاصی بر روی چشم‌انداز و هدف ژورنال مورد نظر نداشته باشد، ممکن است ریجکت شود.

نقص و مشکل در تحلیل داده‌ها: اگر تحلیل داده‌ها در مقاله دقیق و معتبر نباشد و با مشکلاتی مانند ناهماهنگی‌ها و نقص‌های روش‌های آماری روبرو باشد، مقاله ممکن است ریجکت شود.

قابل فهم نبودن مقاله: اگر محتوای مقاله پیچیده و غیرقابل فهم باشد و از اصول کلی و روش‌های نگارشی استنتاجی استدلالی پیروی نکند، ممکن است ریجکت شود.

کیفیت پایین زبان متن: اگر مقاله دارای ایرادات نگارشی جدی باشد و کیفیت بدی داشته باشد، داوران ممکن است آن را ریجکت کنند. استفاده از زبان دقیق و قابل فهم در ارائه نتایج مورد نظر بسیار مهم است.

اهمیت بین‌المللی کم: اگر موضوع مقاله به اندازه کافی اهمیت بین‌المللی نداشته باشد و تأثیر محدودی داشته باشد، ممکن است ریجکت شود.

ارسال همزمان مقاله به ژورنال‌های دیگر: اگر این مقاله به طور همزمان به چند ژورنال دیگر ارسال شده باشد، می‌تواند باعث ریجکت شدن آن شود. ارسال همزمان مقاله به چند ژورنال معمولاً مرسوم و برازنده برای ژورنالها نیست.

عناصر کلیدی ناقص: اگر در مقاله، عناصر کلیدی مانند عنوان، فهرست نویسندگان، متن اصلی، ارجاعات، یا شکل و جدول‌ها درست و کامل نباشند، مقاله ممکن است ریجکت شود.


فرم ارسال نظر  دستگاه آب قلیایی دکتر مومنی   |   روانشناس ایرانی در لندن   |   ساخت وبلاگ  


آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله


 در 60 ثانیه وبلاگ خودتو بساز !! در 60 ثانیه وبلاگ خودتو بساز !! مشاهده